Regulament GIVEAWAY FIT4YOU X SENSE4FIT SUMMIT

SCOPUL REGULAMENTULUI


Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de desfășurare a concursului inițiat de organizator prin intermediul paginii  @fit4you.ro de pe platforma Instagram (denumită în continuare “GIVEAWAY”).


Participarea la GIVEAWAY constituie acceptarea expresă și necondiționată a termenilor și condițiilor de mai jos. 


ORGANIZATORUL 


Organizatorul GIVEAWAY este societatea FIT4YOU DOROBANTI SRL, cu sediul social în București, Str. Amman, Nr. 23, înregistrată  în Registrul Comerțului sub nr J40/1213/2017, avand Cod Unic de Înregistrare 37007091, adresa de emai office@fit4you.ro


PREMIUL ȘI CONDIȚIILE DE ORGANIZARE 


Premiul GIVEAWAY constă în 10 invitații pentru 10 persoane diferite la evenimentul Sense4FIT Summit, organizat la București - Romexpo, în perioada 7-8 septembrie 2024. 


Premiul este ne transmisibil și nu poate fi înlocuit la solicitarea participanților. 


GIVEAWAY se desfășoară în perioada 15.05.2024 - 15.06.2024 pe pagina @fit4you.ro de pe platforma Instagram. 


DREPTURI DE PARTICIPARE 


Participarea la GIVEAWAY este gratuită pentru orice persoană fizică care îndeplinește următoarele condiții: 


  • are domiciliul sau reședința în România 
  • are un cont activ alocat platformei Instagram 
  • este urmăritor al canalului @fit4you.ro de pe platforma Instagram 
  • a achiziționat cel puțin un tratament în clinicile Fit4You: Dorobanti (Amman), Nordului (Caranfil), Le Club (Aron Cotruș)
  • postează un comentariu în rubrica aferentă materialului în care este prezentat premiul pe platforma Instagram, până la data 15.06.2024, ora 10:00. Pentru înscrierea în GIVEAWAY, comentariul trebuie să conțină etichetarea (“tag”) a altor 2 utilizatori de pe platforma Instagram. Doar comentariile postate până la data și ora indicate anterior, care conțin etichetă utilizatorilor și care nu cuprind mențiuni jignitoare/ ofensatoare pot fi validate drept câștigătoare. 


Nu pot participa la GIVEAWAY, chiar dacă îndeplinesc condițiile din prezentul Regulament, angajații sau colaboratorii Organizatorului sau ai sponsorilor Organizatorului. 


DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIULUI 


Câștigătorii sunt aleși în mod aleatoriu dintre persoanele care îndeplinesc condițiile expuse în prezentul regulament, prin intermediul unui program de software. Organizatorul a luat toate măsurile tehnice necesare pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal.


Dacă unul sau mai mulți câștigători nu îndeplinesc condițiile din prezentul Regulament sau refuză premiul, se va face o nouă extragere aleatorie pentru desemnarea altui câștigător. 


Stabilirea câștigătorilor se va face la data de 15.06.2024, iar rezultatele vor fi anunțate în ziua respectivă pe canalul @fit4you.ro de pe platforma Instagram. Câștigătorii vor fi contactați de Organizatoe în termen de cel mult 5 zile de la data anunțului, prin intermediul platformei Instagram.


Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a câștigătorilor cauzată de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui răspuns din partea acestuia. Imposibilitatea de contactare a câștigătorului sau lipsa unui răspuns din partea acestuia în termen de 3 zile, de la data încercării de contactare sau de la data informării câștigătorului, după caz, atrage pierderea premiului. 


LITIGII 


Eventualele neînțelegeri apărute între Organizafoe și participanții la GIVEAWAY se vor soluționa în mod amiabil. 


În situația în care neînțelegerile nu pot fi soluționare pe cale amiabilă, eventualele litigii vor fi de competența instanței de la sediul Organizatorului.


SUSPENDAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 


GIVEAWAY poate fi suspendat sau Organizatorul poate dispune încetarea acesteia atunci când intervine un caz de forță majoră care face imposibilă desfășurarea GIVEAWAY sau când continuarea acesteia ar atrage încălcarea unor prevederi legale.


Organizatorul va anunța participanții cu privire la suspendarea sau încetarea GIVEAWAY prin publicarea unui anunț pe platforma Instagram sau pe website-ul propriu. 


PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 


Organizatorul oferă o atenție sporită prelucrării datelor cu caracter personal și protejării vieții private ale participanților la GIVEAWAY, în acord cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Informatii utile

Abonare la newsletter

Blog Fit4You

Fit4you
Bucuresti, Str. Amman, nr. 23, sector 1 Bucuresti, Romania
0730333332

Ofera cadou unui prieten un cupon de discount Trimite Cupon